دهانت را ميبويند
مبادا گفته باشی دوستت دارم
دلت را ميپويند
مبادا شعله ای در آن نهان باشد
روزگار غريبيست نازنين
و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه میزنند
عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد
در این بن بست کج و پیچ سرما
آتش را به سوخت بار سرود و شعر فروزان میدارند
به اندیشیدن خطر مکن
روزگار غریبیست نازنین
ان که بر در میکوبد شبا هنگام
به کشتن چراغ امده است
نور را در پستوی خانه نهان باید کرد
آنک قصابانند بر گذر گاه ها مستقر
با کنده و ساطوری خون آلود
و تبسم را بر لبها جراحی میکنند
و ترانه را بر دهان
شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد
کباب قناری بر اتش سوسن و یاس
روزگار غریبیست نازنین
ابلیس پیروز مست
سور عزای ما را در خانه به سفره نشسته است
خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد

Views: 67

Comment

You need to be a member of Enrique Iglesias - New Single – SUBEME LA RADIO! to add comments!

Join Enrique Iglesias - New Single – SUBEME LA RADIO!

Comment by Amin on April 15, 2010 at 10:05am
nemidunam chi begam , hala vaghean eblis kie ?
Comment by ZaHrA on September 20, 2009 at 10:16pm
kheiiiiily shere qashangi bood!! man ke lezat bordam! :*

© 2018   Created by Enrique Iglesias.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service