When Enrique Iglasias Tour On South East Asia?

Anyone know when enrique iglasias will tour on south asia

wisata ke bali